Formularz zgłoszenia

Dane osoby zgłaszającej:

Dane Kandydata:

Dokonanie zgłoszenia Kandydata do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę zgłaszającą Kandydata oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że jestem uprawniony/a do zgłoszenia Kandydata do Konkursu, a wszystkie dane podane w formularzu są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym, a nadto, iż posiadam zgodę Kandydata na dokonanie jego zgłoszenia i podanie Organizatorowi jego danych osobowych wskazanych w formularzu.”
Akceptuję Regulamin konkursu.

Zgody marketingowe

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.
TAK, chcę być informowany/a e-mailowo o promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie od ww. spółki informacji handlowych na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.
TAK, chcę być informowany/a telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie od ww. spółki telefonicznych połączeń przychodzących i sms-ów na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.... Rozwiń
Wróć do góry strony